Uncategorized

Oznámení členům SD ČR Plzeň , pobočný spolek

Protože se neuskutečnila členská schůze dne 14.11.2020 z důvodu nouzového stavu ( covid-19), na které jsme Vás chtěli seznámit se změnami personálního obsazení výboru, dohodnutého na posledním výboru, oznamujeme Vám, že na funkci předsedkyně rezignuje Ing. Hana Boulová a Marie Kašparová na funkci hospodářky naší organizace s koncem roku 2020.


Sešli jsme se na online konzultaci a potvrdili závěry posledního výboru
konaného dne 17.9.2020 s tím, že od 1.1.2021 bude předsedkyní SD ČR Plzeň
p.s. Mgr. Katka Černá. Hospodářka bude ustanovena na prvním výboru
pořádaném po ukončení nouzového stavu. Úkoly na rok 2021 již bude řešit
Mgr. Černá.

Za SD ČR Plzeň, p.s. Ing. Hana Boulová

MŮJ ŽIVOT S CUKROVKOU V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Vážení zástupci územních organizací SD,

společnost Novo Nordisk již řadu let pořádá pro děti s diabetem výtvarnou soutěž, do které posílají děti každým rokem na své obrázky na různá témata související s diabetem. Malování obrázků dává dětem a mladým lidem příležitost vyjádřit i obtížně vyslovitelné pocity a pomoci ostatním pochopit, jaké to je žít s diabetem.

Protože je letos mnoho věcí jinak a „koronavirové období” zamíchalo našimi plány a pozměnilo mnohde způsob našeho každodenního života. Děti se letos zapojují do soutěže i psaným projevem – píšou příběhy o svém životě s cukrovkou z doby, kdy nás koronavirová opatření uzavřela do našich domovů a izolovala od okolního světa.

Novo Nordisk nás oslovil s nabídkou udělat stejnou soutěž mezi našimi členy a nabídl podporu. My jsme se rozhodli jejich nabídku přijmout a proto si Vás a Vaše členy dovolujeme oslovit s možností podělit se s ostatními chronicky nemocnými pacienty o své příběhy ze života s cukrovkou v době koronavirových omezení. Nemusíte se obávat, nemusíte malovat obrázky, pokud ovšem sami nebudete chtít.

Zajímá nás, jak jste se za poslední měsíce měli, jak jste se vyrovnali s nově vzniklou situací, jak jste ji zvládali (sami, za pomoci rodiny, sousedů), zda jste měli dostatek ochranných pomůcek, zda jste se nebáli chodit mezi lidi a k lékaři, jestli jste neodkládali pravidelné kontroly u lékařů apod. Možná jste zažili i veselé a humorné situace. Pokud jste byli jen doma, kdy jste vyrazili opět mezi lidi, začali chodit k lékařům, jak jste s nimi komunikovali, zda jste využili nějaký edukační nebo lázeňský pobyt, vyrazili jste na tuzemskou nebo zahraniční dovolenou, čím Vás potěšily Vaše děti, vnoučata, příbuzní a známí. Co bylo pro Vás v posledních měsících náročné, nebo naopak čeho jste si nejvíce užívali.

Budeme rádi, když se s námi o Váš příběh, nebo povídku o svém životě s diabetem z tohoto období podělíte. Zapojit se může jednotlivec, celá rodina nebo celá územní organizace, za kterou ty zkušenosti někdo sepíše! A aby se vám lépe psalo, připravili jsme pro nejzajímavější příběhy i zajímavé odměny ve dvou kategoriích. V kategorii individuální autor a pro kolektivní práce.

Odměna pro první tři místa v individuální kategorii: (dárkový poukaz na nákup knih)

  1. Místo: odměna ve výši 1000 korun
  2. Místo: odměna ve výši 800 korun
  3. Místo: odměna ve výši 600 korun

Odměna pro první tři místa za organizaci: (podpora na činnost a projekty organizace)

  1. Místo: odměna ve výši 5000 korun
  2. Místo: odměna ve výši 3500 korun
  3. Místo: odměna ve výši 2000 korun

Pravidla:

Text přihlášen do soutěže bude vrácen pouze na vyžádání autora.

Všechny zaslané příspěvky budou předloženy nezávislé komisi ve složení: (zástupce společnosti Novo Nordisk, zástupce odborné lékařské společnost a zástupci pacientských organizací. Komise vybere vždy 3 nejlepší příspěvky v jednotlivých kategoriích. O konečném pořadí rozhodne zástupce ze Svazu diabetiků ČR.

Autoři vybraných příspěvku (v případě kategorie „za organizaci” 1 zástupce), budou pozváni do Prahy na slavnostní předání do Brožíkovy síně Staroměstské radnice dne 11. 11. 2020.

Svaz diabetiků ČR realizuje tento projekt ve spolupráci s pacientskými organizacemi DiAktiv Czech Republic z.s. a DiaKar, z.ú. a společnosti Novo Nordisk.

Jak se zúčastnit

Napište svůj text a odešlete na níže uvedenou adresu. U každého zaslaného textu musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, email. Tyto údaje jsou nutné, aby bylo možné autora identifikovat a kontaktovat.

Text zašlete elektronicky na email: infoline@novonordisk.com nebo dopisem na adresu: Novo Nordisk s. r. o., Můj příběh a COVID 19, Evropská 2590/33c, 160 00 Praha.

Uzávěrka: 31. 10. 2020

Těšíme se na vaše příběhy!

Olga Slachová,

Předsedkyně Svazu diabetiků ČR