MŮJ ŽIVOT S CUKROVKOU V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Vážení zástupci územních organizací SD,

společnost Novo Nordisk již řadu let pořádá pro děti s diabetem výtvarnou soutěž, do které posílají děti každým rokem na své obrázky na různá témata související s diabetem. Malování obrázků dává dětem a mladým lidem příležitost vyjádřit i obtížně vyslovitelné pocity a pomoci ostatním pochopit, jaké to je žít s diabetem.

Protože je letos mnoho věcí jinak a „koronavirové období” zamíchalo našimi plány a pozměnilo mnohde způsob našeho každodenního života. Děti se letos zapojují do soutěže i psaným projevem – píšou příběhy o svém životě s cukrovkou z doby, kdy nás koronavirová opatření uzavřela do našich domovů a izolovala od okolního světa.

Novo Nordisk nás oslovil s nabídkou udělat stejnou soutěž mezi našimi členy a nabídl podporu. My jsme se rozhodli jejich nabídku přijmout a proto si Vás a Vaše členy dovolujeme oslovit s možností podělit se s ostatními chronicky nemocnými pacienty o své příběhy ze života s cukrovkou v době koronavirových omezení. Nemusíte se obávat, nemusíte malovat obrázky, pokud ovšem sami nebudete chtít.

Zajímá nás, jak jste se za poslední měsíce měli, jak jste se vyrovnali s nově vzniklou situací, jak jste ji zvládali (sami, za pomoci rodiny, sousedů), zda jste měli dostatek ochranných pomůcek, zda jste se nebáli chodit mezi lidi a k lékaři, jestli jste neodkládali pravidelné kontroly u lékařů apod. Možná jste zažili i veselé a humorné situace. Pokud jste byli jen doma, kdy jste vyrazili opět mezi lidi, začali chodit k lékařům, jak jste s nimi komunikovali, zda jste využili nějaký edukační nebo lázeňský pobyt, vyrazili jste na tuzemskou nebo zahraniční dovolenou, čím Vás potěšily Vaše děti, vnoučata, příbuzní a známí. Co bylo pro Vás v posledních měsících náročné, nebo naopak čeho jste si nejvíce užívali.

Budeme rádi, když se s námi o Váš příběh, nebo povídku o svém životě s diabetem z tohoto období podělíte. Zapojit se může jednotlivec, celá rodina nebo celá územní organizace, za kterou ty zkušenosti někdo sepíše! A aby se vám lépe psalo, připravili jsme pro nejzajímavější příběhy i zajímavé odměny ve dvou kategoriích. V kategorii individuální autor a pro kolektivní práce.

Odměna pro první tři místa v individuální kategorii: (dárkový poukaz na nákup knih)

  1. Místo: odměna ve výši 1000 korun
  2. Místo: odměna ve výši 800 korun
  3. Místo: odměna ve výši 600 korun

Odměna pro první tři místa za organizaci: (podpora na činnost a projekty organizace)

  1. Místo: odměna ve výši 5000 korun
  2. Místo: odměna ve výši 3500 korun
  3. Místo: odměna ve výši 2000 korun

Pravidla:

Text přihlášen do soutěže bude vrácen pouze na vyžádání autora.

Všechny zaslané příspěvky budou předloženy nezávislé komisi ve složení: (zástupce společnosti Novo Nordisk, zástupce odborné lékařské společnost a zástupci pacientských organizací. Komise vybere vždy 3 nejlepší příspěvky v jednotlivých kategoriích. O konečném pořadí rozhodne zástupce ze Svazu diabetiků ČR.

Autoři vybraných příspěvku (v případě kategorie „za organizaci” 1 zástupce), budou pozváni do Prahy na slavnostní předání do Brožíkovy síně Staroměstské radnice dne 11. 11. 2020.

Svaz diabetiků ČR realizuje tento projekt ve spolupráci s pacientskými organizacemi DiAktiv Czech Republic z.s. a DiaKar, z.ú. a společnosti Novo Nordisk.

Jak se zúčastnit

Napište svůj text a odešlete na níže uvedenou adresu. U každého zaslaného textu musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, email. Tyto údaje jsou nutné, aby bylo možné autora identifikovat a kontaktovat.

Text zašlete elektronicky na email: infoline@novonordisk.com nebo dopisem na adresu: Novo Nordisk s. r. o., Můj příběh a COVID 19, Evropská 2590/33c, 160 00 Praha.

Uzávěrka: 31. 10. 2020

Těšíme se na vaše příběhy!

Olga Slachová,

Předsedkyně Svazu diabetiků ČR