Oznámení členům SD ČR Plzeň , pobočný spolek

Protože se neuskutečnila členská schůze dne 14.11.2020 z důvodu nouzového stavu ( covid-19), na které jsme Vás chtěli seznámit se změnami personálního obsazení výboru, dohodnutého na posledním výboru, oznamujeme Vám, že na funkci předsedkyně rezignuje Ing. Hana Boulová a Marie Kašparová na funkci hospodářky naší organizace s koncem roku 2020.


Sešli jsme se na online konzultaci a potvrdili závěry posledního výboru
konaného dne 17.9.2020 s tím, že od 1.1.2021 bude předsedkyní SD ČR Plzeň
p.s. Mgr. Katka Černá. Hospodářka bude ustanovena na prvním výboru
pořádaném po ukončení nouzového stavu. Úkoly na rok 2021 již bude řešit
Mgr. Černá.

Za SD ČR Plzeň, p.s. Ing. Hana Boulová