Vítejte na stránkách plzeňské organizace Svazu diabetiků ČR

Svaz diabetiků ČR je občanské sdružení diabetiků, jejich rodinných příslušníků a všech, kteří chtějí diabetikům pomáhat. Vznikl v r. 1990 a v současné době sdružuje asi 11 000 členů ve 110 územních organizacích.


Aktuality:


Vážené kolegyně a vážení kolegové.
Plzeňský Svaz diabetiků pořádá v letošním roce výlety po Plzni a okolí. Přijďte mezi nás. Projdeme se, popovídáme, probereme dobré i špatné, případně navážeme nová přátelství.
Naše další akce:
5.3.2016 – Vycházka starou Roudnou. Sraz v 9 hodin u Hlavni pošty v Sadech Pětatřicátníků. Mírná zátěž, vhodné pro všechny.
9.4.2016 – Výlet na Chlum. Sraz v 9 hodin na konečné trolejbusu v Doubravce. Střední zátěž.
7.5.2016 -Vycházka do Černic. Sraz v 9 hodin na konečné tramvaje č.1 na Slovanech. Vhodné pro všechny. Po vycházce bude test pozornosti – ze znalostí toho, co už jsme viděli. Tužku s sebou.
4.6.2016 – Výlet po kupecké stezce ve Starém Plzenci spojený s opékáním špekáčků. Odjezd bude upřesněn. Náročné.

Růžena Limburská, tel.: 722 905 683, e- mail: ruzena.plzen@seznam.cz


Ve svazu diabetiků především pořádáme

  • edukace a zácvik pacientů, vzdělávání veřejnosti
  • poradenství, měření glykémie
  • edukačně-rekondiční pobyty
  • rehabilitační cvičení a plavání
  • dny zdraví a výstavy
  • vycházky do přírody a zájezdy
  • společenské, kulturní a sportovní akce
  • specializované akce mladých diabetiků

Nabízíme členům všech organizací zdravotně postižených možnost zúčastnit se

PLAVÁNÍ S REHABILITAČNÍM CVIČENÍM V BAZÉNU SLOVANY Koná se ve 3 vyhrazených drahách každé úterý od 8.30 do 9.30 hod. a čtvrtek od 13.45 do 14.45 hod. (kromě července a srpna). První půlhodinu se cvičí pod vedením cvičitelky, pak je volné plavání a přístup do všech relaxačních bazénků. Zájemci se mohou přihlásit v bazénu v prostoru před šatnami před začátkem plavání na začátku čtvrtletí – výjimečně též na začátku dalších měsíců – u organizačního vedoucího Ing. M. Hrnčiříka (příp. domluvit se na tel. 607 930 346 ). Účastnický příspěvek pro členy jakékoliv organizace zdravotně postižených je 50 Kč/měsíc, plavenky se předplácejí na každé čtvrtletí.


Kontaktní adresa (pro korespondenci):

Ing. Hana Boulová, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň

Styk s veřejností: Každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě července a srpna) od 15.00 do 17.00 hod.: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje Koterovská 134 326 00 Plzeň

Zvětšit mapu