Vítejte na stránkách plzeňské organizace Svazu diabetiků ČR

Svaz diabetiků ČR je občanské sdružení diabetiků, jejich rodinných příslušníků a všech, kteří chtějí diabetikům pomáhat. Vznikl v r. 1990 a v současné době sdružuje asi 11 000 členů ve 110 územních organizacích.


Soutěž Můj život s cukrovou v době koronavirové


Společnost GOODMASK s.r.o. (vydavatel časopisu DIA styl Mgr. Martin Ladyr) darovala naší členské základně respirátory třídy FFP2 (účinnost filtrace nejméně 95procent, hodnota jednoho respirátoru 39 Kč) pro případ řešení další případné krize, aby pacient s DM mohl v případě další vlny koronavirové krize při vyhlášení mimořádných opatření navštívit zdravotnické zařízení nebo si opatřit nezbytné věci s minimálním rizikem vlastního nakažení. Tento cíl si dalo i MZ ČR ale bohužel se akci nepodařilo realizovat v obě výjimečného stavu.

Respirátor si můžete vyzvednout 17.9.2020 od 14.30 hod do 16 hod na schůzce výboru v Koterovské ul. 134 Plzeň v CZP Plzeňského kraje.

Jak sami vidíte má smysl být sdružen , být aktivní a navzájem mezi sebou komunikovat.

Prosím , abyste upozornili na akci členy s kterými se setkáváte a kteří nemají e-mailové adresy. Děkuji.


Den pro zdraví 2020 proběhne 7.11.2020 od 10 hodin v Bazénu Slovany,Plán aktivit SD ČR Plzeň , pobočný spolek na rok 2020


Na stránce https://diaplzen.rajce.idnes.cz/ najdete fotografie z našich akcí, vždy hned po jejich konání.


Prezentace Den pro zdraví 2019

Prezentace Den pro zdraví 2018

Prezentace Grádl 8.-15.září 2018

Prezentace Jak žijeme aktivně s diabetem – 2018

Prezentace 2018 – rekondice Roztoky

Prezentace Jak žijeme aktivně s diabetem – 2017


Vážené kolegyně a vážení kolegové.
Plzeňský Svaz diabetiků pořádá v letošním roce výlety po Plzni a okolí. Přijďte mezi nás. Projdeme se, popovídáme, probereme dobré i špatné, případně navážeme nová přátelství.

Růžena Limburská, tel.: 722 905 683, e-mail: ruzena.plzen@seznam.cz


Ve svazu diabetiků především pořádáme

  • edukace a zácvik pacientů, vzdělávání veřejnosti
  • poradenství, měření glykémie
  • edukačně-rekondiční pobyty
  • rehabilitační cvičení a plavání
  • dny zdraví a výstavy
  • vycházky do přírody a zájezdy
  • společenské, kulturní a sportovní akce
  • specializované akce mladých diabetiků

Nabízíme členům všech organizací zdravotně postižených možnost zúčastnit se našich akcí

PLAVÁNÍ S REHABILITAČNÍM CVIČENÍM V BAZÉNU SLOVANY Koná se ve 3 vyhrazených drahách každé úterý od 7.30 do 8.30 hod. a čtvrtek od 13.45 do 14.45 hod. (kromě července a srpna). První půlhodinu se cvičí pod vedením cvičitelky, pak je volné plavání a přístup do všech relaxačních bazénků. Zájemci se mohou přihlásit v bazénu v prostoru před šatnami před začátkem plavání na začátku čtvrtletí – výjimečně též na začátku dalších měsíců – u organizačního vedoucího Vojtěcha Hameta (příp. domluvit se na tel. 731 139 357 ). Účastnický příspěvek pro členy jakékoliv organizace zdravotně postižených je 50 Kč/měsíc, plavenky se předplácejí na každé čtvrtletí.


Kontaktní adresa (pro korespondenci):

Ing. Hana Boulová, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň

Styk s veřejností: Každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě července a srpna) od 15.00 do 17.00 hod.: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje Koterovská 134, 326 00 Plzeň

Zvětšit mapu