Vítejte na stránkách plzeňské organizace Svazu diabetiků ČR

Svaz diabetiků ČR je občanské sdružení diabetiků, jejich rodinných příslušníků a všech, kteří chtějí diabetikům pomáhat. Vznikl v r. 1990 a v současné době sdružuje asi 11 000 členů ve 110 územních organizacích.


Vážení zástupci pacientů s diabetem, společnost Novo Nordisk pečlivě sleduje, jak krize COVID-19 ovlivňuje životy pacientů s diabetem a uvědomujeme si závažnost situace a stres, který teď dopadá na tyto pacienty a jejich příbuzné.

Na základě online sdílení jednotlivců a pacientských fór vnímáme a chápeme obavy některých pacientů, že nebudou mít v této nelehké době stálý přístup k lékům na cukrovku. Prosíme, chceme Vás ujistit, že zajištění dostupnosti našich léčiv je naší hlavní prioritou. Jsme v úzkém kontaktu se zdravotnickými zařízeními, lékárnami a distribu- tory, abychom zajistili dostupnost našich léků všem pacientům, a to i za této situace.

Právě teď potřebujeme Vaši pomoc, abyste svým členům a dalším pacientům s diabetem doporučili zbytečně nehromadit – předzásobovat se – léky. V souladu s doporučeními, které všichni dostáváme v souvislosti např. s nákupem potravin, Vás prosíme, abyste se ohledně léčiv také drželi svých běžných postupů. Toto je velmi důležité, aby byla zajištěna plynulost zásobování a dostupnost našich léčiv pro všechny potřebné pacienty.

Jsme připraveni Vám pomoci s případným dalším šířením tohoto doporučení, dle Vašeho uvážení. Dále si dovolujeme požádat o předání následujících kontaktů těm, kteří mají dotazy nebo obavy týkající se dostupností našich léčiv. Naše recepce je otevřena v pracovních dnech od 9.00 hod do 16.30 hod a lze ji kontaktovat na telefonním čísle +420 233 089 611, nebo můžete poslat svůj dotaz na mail infoline@novonordisk.com.

Nyní je nejdůležitější jednat rychle a předat jasné a přesné informace pacientům, aby se předešlo vzniku problémů v příštích týdnech a měsících.

Uvítáme, pokud se nám v případě potřeby ozvete. Vážíme si Vaší podpory a jsme jako vždy připraveni Vás podpořit a pomoci.

S úctou,
Ivana Piljarová
Public Affairs manager
Novo Nordisk s.r.o.
Evropská 33 c
160 00 Praha 6
+420 724 333 334
ivpi@novonordisk.com
www.novonordisk.cz


Na základě nařízení vlády k zabránění šíření koronaviru se ruší zasedání výboru 21.5.2020.

Den pro zdraví 2020 proběhne 7.11.2020 od 10 hodin v Bazénu Slovany,


Plán aktivit SD ČR Plzeň , pobočný spolek na rok 2020


Na stránce https://diaplzen.rajce.idnes.cz/ najdete fotografie z našich akcí, vždy hned po jejich konání.


Prezentace Den pro zdraví 2019

Prezentace Den pro zdraví 2018

Prezentace Grádl 8.-15.září 2018

Prezentace Jak žijeme aktivně s diabetem – 2018

Prezentace 2018 – rekondice Roztoky

Prezentace Jak žijeme aktivně s diabetem – 2017


Vážené kolegyně a vážení kolegové.
Plzeňský Svaz diabetiků pořádá v letošním roce výlety po Plzni a okolí. Přijďte mezi nás. Projdeme se, popovídáme, probereme dobré i špatné, případně navážeme nová přátelství.

Růžena Limburská, tel.: 722 905 683, e-mail: ruzena.plzen@seznam.cz


Ve svazu diabetiků především pořádáme

  • edukace a zácvik pacientů, vzdělávání veřejnosti
  • poradenství, měření glykémie
  • edukačně-rekondiční pobyty
  • rehabilitační cvičení a plavání
  • dny zdraví a výstavy
  • vycházky do přírody a zájezdy
  • společenské, kulturní a sportovní akce
  • specializované akce mladých diabetiků

Nabízíme členům všech organizací zdravotně postižených možnost zúčastnit se našich akcí

PLAVÁNÍ S REHABILITAČNÍM CVIČENÍM V BAZÉNU SLOVANY Koná se ve 3 vyhrazených drahách každé úterý od 7.30 do 8.30 hod. a čtvrtek od 13.45 do 14.45 hod. (kromě července a srpna). První půlhodinu se cvičí pod vedením cvičitelky, pak je volné plavání a přístup do všech relaxačních bazénků. Zájemci se mohou přihlásit v bazénu v prostoru před šatnami před začátkem plavání na začátku čtvrtletí – výjimečně též na začátku dalších měsíců – u organizačního vedoucího Vojtěcha Hameta (příp. domluvit se na tel. 731 139 357 ). Účastnický příspěvek pro členy jakékoliv organizace zdravotně postižených je 50 Kč/měsíc, plavenky se předplácejí na každé čtvrtletí.


Kontaktní adresa (pro korespondenci):

Ing. Hana Boulová, Goldscheiderova 3, 301 00 Plzeň

Styk s veřejností: Každý třetí čtvrtek v měsíci (kromě července a srpna) od 15.00 do 17.00 hod.: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje Koterovská 134, 326 00 Plzeň

Zvětšit mapu