O nás

Samostatná plzeňská organizace diabetiků vznikla v roce 1991 jako Diaklub č.7 v rámci tehdejší České společnosti diabetiků . V roce 1993 jsme se spojili se Svazem diabetiků ČR v jednu celostátní organizaci.
V současné době máme 254 členů (k 31. 12.2014) – jsme tak jedna z největších organizací v celé republice. Členské příspěvky na rok 2016 činí 200 Kč pro pracující a 100 Kč pro důchodce a studenty.

• Naše činnost vychází z velmi dobré spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň, a především s Diabetologickým centrem FN a LF UK Plzeň vedeným prof. MUDr. Zdeňkem Rušavým, Ph.D. Lékaři a sestry z I. a II. interní kliniky FN zajišťují odborné vedení většiny zdravotně výchovných a rehabilitačních aktivit organizace.

• Mezi naše základní programy patří:

edukačně-rekondiční pobyty, poradenská a edukační činnost a rehabilitační cvičení a plavání (Naše aktivity).

• Chod organizace je řízen 12ti členným výborem a kontrolován jedním revizorem. Zasedání výboru se konají 1x měsíčně, nejvyšším orgánem územní organizace je členská schůze, která se schází 2x ročně. Usnesení z poslední členské schůze naleznete níže na této stránce.

• Spolu s územními organizacemi v Rokycanech a Domažlicích – spojení na předsedy najdete na stránce Kontakty) tvoříme Plzeňskou krajskou radu SD ČR, která je také jednou ze členských organizací Plzeňské krajské rady zdravotně postižených.

• Naše organizace má stálé zastoupení v ústředních orgánech SD ČR: Výkonném výboru SD ČR a Revizní a kontrolní komisi SD ČR, viz Stanovy SD ČR na této stránce.


Zde najdete, co se o nás psalo a vysílalo


Zde najdete Stanovy Svazu diabetiků ČR – otevřít


Zde najdete usnesení z poslední členské schůze

  • 53. členská schůze 7.11.2017 – Usnesení