Naše služby

Základním cílem našich projektů je poskytnout diabetikům co nejlepší informace o tom, co je diabetes mellitus, jakým způsobem se dá průběh choroby ovlivnit, jak se dá předejít zdravotním komplikacím.

Edukací, která je součástí všech projektů, dochází ke zlepšení zdravotního i psychického stavu pacienta, který pochopil, že je sám sobě schopný pomoci. Výchova pacienta k zodpovědnosti za svůj zdravotní stav a ke zlepšení spolupráce se zdravotnickým týmem vede k tomu, že je schopen aktivně ovlivnit nástup nebo zpomalení rozvoje orgánových komplikací.

Naší snahou je také poskytnout diabetikům možnost pohybové aktivity, která je další nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. Dlouhou tradici má přitom rehabilitační cvičení a plavání v bazénu Slovany. Cvičení ve vodě je vhodnou formou prosazovanou již po řadu let lékaři Diabetologického centra FN Plzeň.

Toto cvičení a plavání má značný význam nejen pro udržování fyzické aktivity většinou již starších pacientů, ale i z hlediska psychického uvolnění a uvědomění si pocitu sounáležitosti ve své nemoci.


NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY V ROCE 2024


Členské schůze
se budou konat ve středu 13. března 2024 a 13. listopadu 2024 od 15 hodin v Kulturním domě „Šeříkovka“, ul. Šeříková 13, 326 00 Plzeň-Slovany.


Zasedání výboru
Se konají každý 3. čtvrtek v měsíci od 15 hod (kromě července a srpna):

18.01.2024

15.02.2024

21.03.2024

18.04.2024

16.05.2024

20.06.2024

19.09.2024

17.10.2024

21.11.2024

a 12.12.2024 – změna termínu v Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, Koterovská 134.


Zdravotní služba a členské záležitosti

Kancelář organizace je otevřena v CZPPK, Koterovská ul. 134 čtvrtek od 15 do 17 hod. (kromě července a srpna ) v době zasedání výboru, Je zde možné nechat si změřit krevní tlak a zvážit se, konzultovat zdravotní stav a naučit se ovládat pomůcky. Dále je možné vypůjčit zdravotní literaturu masážní přístroje, turistické hole a vyřídit členské záležitosti.

Změřit glykémie lze pouze selfmonitoringem ( sebekontrolou )


DIATURISTIKA

Každou středu, od 9 hodin, trasa a sraz dle předchozí domluvy
Vedoucí Růžena Limburská, tel. 722 905 683, email: ruzena.plzen@seznam.cz


Členské poplatky

Hrazení členských příspěvků na účet: 263 163 792/0300 do zprávy jméno, příjmení a adresu či datum narození

nebo uhradit nejpozději na členské schůzi. Členství na rok 2024 do konce března 2024. A hrazení členství na rok 2025 na listopadové členské schůzi.


Rekondičně-edukační pobyty

Diabetické centrum při I. interní klinice FN Plzeň  a  II. interní klinice FN Plzeň Bory ve spolupráci se Svazem diabetiků Plzeň, p.s. pravidelně pořádá rekondičně edukační pobyty. Účastní se 30 diabetiků žijících v Plzeňském kraji.

B1: REP „Sportujeme s pacienty s DM I. typu pěšky a na kole„ , v předběžném termínu od 22.5.- 26.5.2024  v předpokládaném Hotelu Sádek, Díly u Domažlic na 4 noci

B2: REP „ Prodloužený víkend pro pacienty s DM I. a II. typu léčené inzulínem“  v předběžném termínu od 10.10 do 13.10.2024 v předpokládaném  Penzionu u Vlčků, Hracholusky 29, 330 33 na 3 noci

B3: REP „ Prodloužený víkend pro mladé pacienty s DM I. typu z Dětské kliniky“ v předběžném termínu od 31.10. do 3.11.2024 v předpokládaném  Penzionu u Vlčků, Hracholusky 29, 330 33 na 3 noci

B: REP „ Rekondiční týdenní pobyt pro diabetiky DM I a II“ v předběžném termínu od 6.9. do 13.9..2024 v předpokládaném  Hotelu Grádl, Železná Ruda299, 340 04 na 7 nocí.