Naše služby

Základním cílem našich projektů je poskytnout diabetikům co nejlepší informace o tom, co je diabetes mellitus, jakým způsobem se dá průběh choroby ovlivnit, jak se dá předejít zdravotním komplikacím.

Edukací, která je součástí všech projektů, dochází ke zlepšení zdravotního i psychického stavu pacienta, který pochopil, že je sám sobě schopný pomoci. Výchova pacienta k zodpovědnosti za svůj zdravotní stav a ke zlepšení spolupráce se zdravotnickým týmem vede k tomu, že je schopen aktivně ovlivnit nástup nebo zpomalení rozvoje orgánových komplikací.

Naší snahou je také poskytnout diabetikům možnost pohybové aktivity, která je další nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. Dlouhou tradici má přitom rehabilitační cvičení a plavání v bazénu Slovany. Cvičení ve vodě je vhodnou formou prosazovanou již po řadu let lékaři Diabetologického centra FN Plzeň.

Toto cvičení a plavání má značný význam nejen pro udržování fyzické aktivity většinou již starších pacientů, ale i z hlediska psychického uvolnění a uvědomění si pocitu sounáležitosti ve své nemoci.


NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY V ROCE 2023


Členské schůze
se budou konat ve středu 19.04.2023 a 15.11.2023 od 15 hodin v Kulturním domě „Šeříkovka“, ul. Šeříková 13, 326 00 Plzeň-Slovany.


Zasedání výboru
Se konají každý 3. čtvrtek v měsíci od 15 hod (kromě července a srpna):

26.01.2023

16.02.2023

16.03.2023

20.04.2023

18.05.2023

15.06.2023

21.09.2023

19.10.2023

16.11.2023

a 21.12.2023 v Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, Koterovská 134.


Zdravotní služba a členské záležitosti

Kancelář organizace je otevřena v CZPPK, Koterovská ul. 134 čtvrtek od 15 do 17 hod. (kromě července a srpna ) v době zasedání výboru, Je zde možné nechat si změřit krevní tlak a zvážit se, konzultovat zdravotní stav a naučit se ovládat pomůcky. Dále je možné vypůjčit zdravotní literaturu masážní přístroje, turistické hole a vyřídit členské záležitosti.

Změřit glykémie lze pouze selfmonitoringem ( sebekontrolou )


DIATURISTIKA

Každou středu, od 9 hodin, trasa a sraz dle předchozí domluvy
Vedoucí Růžena Limburská, tel. 722 905 683, email: ruzena.plzen@seznam.cz


Členské poplatky

uhradit do konce března 2023 , nejpozději na členské schůzi. Na rok 2024 do konce listopadu 2023.


Rekondičně-edukační pobyty

Diabetické centrum při I. interní klinice FN Plzeň  a  II. interní klinice FN Plzeň Bory ve spolupráci se Svazem diabetiků Plzeň, p.s. pravidelně pořádá rekondičně edukační pobyty. Účastní se 30 diabetiků žijících v Plzeňském kraji.

  • Víkendový od 24.05. – do 28.05.2023, Hotel Sládek, Díly u Domažlic, sportujeme pacienty s DM 1.typu bez komplikací pěšky i na kole. Vedoucí lékařka MUDr. S. Lacigová a MUDr. Breburdová, I. interní klinika FN Lochotín, predseda@diaplzen.cz
  • Týdenní od 08.09. – do 15.09.2023, Železná Ruda, hotel Grádl, pro starší diabetiky, ved. lékař MUDr. Pavel Šifalda, II. int. kl. FN Bory, tel. 377 402 747, org. vedoucí Bronislava Vaňačková, tel.č. 724 233 858, e-mail b.vanackova@seznam.cz
  • Víkendový od 05.10. – do 08.10. 2023, Žlutice, penzion Harmonie, pro aktivní pacienty S DM 1. a 2. typu léčené inzulínem a diabetiky s orgánovými komplikacemi. Vedoucí lékařka MUDr. H. Šůsová, tel.č. 377 101 556, org. vedoucí Jana Linhart, tel.č. 723 785 575, e-mail predseda@diaplzen.cz
  • Víkendový od 02.11. – do 05.11.2023, Železná Ruda, hotel Grádl, pro mladé diabetiky s DM 1.typu od 15 do 30 let. Vedoucí lékař MUDr.Karel Fiklík (dětská klinika FN), MUDr. Martina Breburdová, org. vedoucí Jan Salzman, tel.č. 777 610 531, e-mail jansalzman@seznam.cz