Aktivity na rok 2024

Rekondice 2024

Pořádané ve spolupráci Plzeňské organizace  Svazu diabetiků ČR a Diabetologického centra I.IK FN Plzeň

B1: REP „Sportujeme s pacienty s DM I. typu pěšky a na kole„ , v předběžném termínu od 22.5.- 26.5.2024  v předpokládaném Hotelu Sádek, Díly u Domažlic na 4 noci

B2: REP „ Prodloužený víkend pro pacienty s DM I. a II. typu léčené inzulínem“  v předběžném termínu od 10.10 do 13.10.2024 v předpokládaném  Penzionu u Vlčků, Hracholusky 29, 330 33 na 3 noci

B3: REP „ Prodloužený víkend pro mladé pacienty s DM I. typu z Dětské kliniky“ v předběžném termínu od 31.10. do 3.11.2024 v předpokládaném  Penzionu u Vlčků, Hracholusky 29, 330 33 na 3 noci

B: REP „ Rekondiční týdenní pobyt pro diabetiky DM I a II“ v předběžném termínu od 6.9. do 13.9..2024 v předpokládaném  Hotelu Grádl, Železná Ruda299, 340 04 na 7 nocí.

Přihlášky na email: predseda@diaplzen.cz

Diaturistika a výlety 2024

12.5.2024  Zájezd na rokokový zámek Dobříš s výraznou fasádou, Francouzským parkem, zámeckou Oranžérií, na severní stěně opatřenou iluzivní malbou, která je největší ve střední Evropě. Kulturní památka je soukromým vlastnictvím rodiny Colloredo-Mannsfeld. Komentovaná prohlídka přístupných okruhů.

Dále pokračování do Příbrami. Komentovaná prohlídka Svaté Hory – nejvýznamnějšího poutního místa v Česku. Krásný výlet zúčastnilo se jej 39 diabetiků.

Změna na 14.09.2024 v 7,30 hod odjezd z Plzně z autobusové zastávky naproti budově CAN v Husově ulici. Zájezd na pštrosí farmu v Čeňkově s komentovanou prohlídkou s jedinečnou možností v závěru si pohladit pštrosí kuřata. Dále návštěva největší sochy Krista v ČR – obci Úžice. Návštěva barokního zámku Veltrusy (komentovaná prohlídka) s rozsáhlým parkem – největším památkově chráněným areálem  v ČR kudy procházely velké dějiny .

Další výlet v rámci Plzeňského kraje.

29.5.2024 zámek Tachov a jízdárna Světce odjezd v 8,30 hod. Plzeň CAN ( stejné stanoviště), počasí nám přálo, výlet se vydařil a měli jsme nádherné zážitky. Děkujeme p. Jardovi za pěkně připravený výlet.

Připravujeme : Výlet konvent v Plasích a Mariánská Týnice.

Popř. můžete dát jiný návrh výletu v rámci Plzeňského kraje.

Termín již upřesněn na 5. října 2024 -Zájezd do muzea železnice  Lužná u Rakovníka  s prohlídkou areálu. Pokračování do města Žatce s komentovanou prohlídkou Chrámu chmele a piva. Odjezd z Plzně v 7,30 hod. z autobusové zastávky naproti budově CAN v Husově ulici.

U všech zájezdů bude v rámci programu zdravotní vycházka.

Přihláška na tel č. pí. R. Limburská + 420 722 905 683 nebo na emailu: ruzena.plzen@seznam.cz. ( jméno, datum narození, telefonní kontakt a bydliště).

Každou středu mimo července a srpna roku 2024, bude  od 9 hod . diaturistika v okolí Plzně nebo bude výlet vlakem. Tato vycházková aktivita je přizpůsobena zdravotnímu stavu účastníků.

Upozornění, že mohou nastat změny v místě a termínu konání.